Què és un logotip, isotip, imagotip i isologo?

logotips

A l’hora de contractar els serveis d’un dissenyador gràfic acostumem a atribuir de forma incorrecta  la paraula logotip o “logo” per abastar una sèrie de conceptes molt diversos, manejar els seguents conceptes pot ajudar-nos a escollir millor els nostres productes.
Anem a aclarir una mica els conceptes, de logotip, isotip, imagotip, isologo i signatura.

LOGOTIP

Si mirem la definició del DIEC, ens defineix logotip com a distintiu gràfic que identifica una marca, un producte, una empresa, etc., format sovint pel seu nom o per lletres del seu nom. De fet, el que distingeix a un logotip, el que ho fa peculiar és que es forma només a força de tipografia, de paraules, sense cap tipus d’element gràfic. Per exemple aquest del BBVA.

ISOTIP

A diferència del logotip el isotip és una abstracció gràfica, no existeixen lletres, acostuma ser una icona que només de veure-la ja reconeixem la marca a la què representa. Alguns exemples:

IMAGOTIP

El imagotip és la combinació del logotip i l’isotip , és a dir, la combinació d’elements gràfics amb text, però podent mostrar-se aquests elements per separat sense cap problema. Alguns exemples són:

ISOLOGO

El isologo és la unió d’un  símbol gràfic i un text, però a diferència del imagotip, els elements no poden utilitzar-se per separat, aquests elements són un tot indivisible. Com exemples:

SIGNATURA

La signatura és la rúbrica amb nom i cognoms del seu autor, hi ha signatures molt reconegudes sobretot d’artistes, posem l’exemple de la cèlebre signatura de Walt Disney.

En definitiva podem observar com en disseny gràfic, no tot és un logo, sinó que hi ha diferents subtileses que donen pas a una varietat de conceptes més amplis. El fet de conèixer-los ens pot ajudar a definir millor les nostres necessitats i proposar amb precisió allò que necessitem al dissenyador gràfic.

Scroll to Top