BENEFICIS DE CONTRACTAR UN FREELANCE

freelance

En l’era digital les professions ja no s’exerceixen com abans. En existir tantes possibilitats de treballar de manera autònoma com a freelance, el nombre de professionals que ofereixen els seus serveis independents creix cada cop més. Contractar un treballador freelance és positiu per a una empresa o emprenedoria? Sense cap mena de dubte sí, ja que això ajuda a disminuir recursos i alhora permet obtenir un treball de qualitat.

Al contractar un d’aquests professionals s’eviten alguns compromisos majors, mentre no es deixa de complir amb les responsabilitats que tot client ha de tenir de pagar per un servei.

QUÈ ÉS UN TREBALLADOR FREELANCE?

Abans d’aprofundir en aquest tema, primer definirem què és un freelance. El terme s’aplica a aquelles persones que ofereixen els seus serveis de forma independent, sense treballar exclusivament per a una empresa.

Aquest tipus de treballador exerceix de forma remota, bé des de casa seva o des d’una oficina pròpia. Es caracteritza per ser responsable i oferir un servei de qualitat, ja que és coneixedor que hi ha molts altres professionals al mercat i que la seva imatge depèn de la satisfacció i la puntuació que rebin dels seus clients.

QUINS BENEFICIS OBTINDRÀS SI CONTRACTES UN FREELANCE?

Hi ha una gran quantitat de professionals que opten per treballar en aquesta modalitat. Els dissenyadors web i els programadors són alguns dels que més ofereixen els seus serveis en aquest mercat.. Fins i tot són dels més demandats.

Si es vol crear un lloc web per a un negoci o emprenedoria, contractar un d’aquests professionals és una decisió encertada.

Alguns dels beneficis que s’obtenen són els següents:

  • Estalviar diners, ja que no es cobreixen despeses relatives als beneficis laborals d’un treballador formal. En cas d’un treballador independent tan sols es paga per producte o servei acabat.
  • S’obté un treball de qualitat i en el temps acordat: Un freelance, sobretot els dissenyadors web i programadors, depenen de la seva reputació. Per tant, compleixen amb els terminis d’entrega definits pel client.
  • Una reputació que es pot verificar: Generalment reben classificacions dels seus clients i si aquests no obtenen el servei que esperaven, això pot incidir negativament en la seva imatge. És per això que es preocupen d’oferir un bon servei.
  • Són més productius: Tot i que treballin des de casa o una oficina pròpia, són més productius perquè creen un espai en el qual tenen poques distraccions i compleixen amb els horaris de treball que ells mateixos es fixen.
  • Es reciclen constantment: En estar en un ambient amb tants altres freelances en busca de contractes, els treballadors independents es preocupen més que un treballador fix pel que respecta a la seva formació i preparació.

PER QUÈ ÉS POSITIU CONTRACTAR UN DISSENYADOR O PROGRAMADOR WEB FREELANCE?

Si busqueu específicament un dissenyador web o un programador, contractar els serveis d’un freelance serà, sense cap mena de dubtes, una opció excel·lent. Aquest tipus de professionals et proporcionen una atenció personalitzada i s’esforcen més en el projecte, a causa del contracte limitat de què disposen. Saben que si ofereixen bons resultats es pot entaular una relació positiva amb el client.

Els dissenyadors web i els programadors autònoms són més productius i creatius, ja que el fet de no haver de dependre d’un sol client o una empresa els fa estar més motivats. Obligats per la gran quantitat de clients amb els quals interactuen, tenen una formació més amplia i sempre actualitzen els seus coneixements.

QUÈ HAS DE SABER EN REALITZAR LA CONTRACTACIÓ

Una de las primeres coses a tenir en compte és el perfil del treballador. Aquest, generalment en té un a LinkedIn, fora bo verificar-lo i avaluar els serveis que ofereix i la seva preparació. També es pot constatar la puntuació, construïda a través de les valoracions de clients anteriors. Aquesta informació serà de gran utilitat per saber si es tracta duna persona seria i responsable.

És precís constatar les condicions o la relació que s’establirà amb el treballador, és a dir, la forma en què es pagarà el servei o el temps en què s’entregarà el projecte. Tot i que, generalment, aquest tipus de professionals ja tenen aquests procediments ben clars i definits. També és aconsellable revisar diversos perfils i verificar després amb qui convé més treballar. De fet, hi ha moltes plataformes on els freelances ofereixen els seus serveis i envien els seus perfils i propostes.

LA RESPONSABILITAT DEL CLIENT TAMBÉ ÉS PRIMORDIAL

Al rebre un bon servei, el més correcte és que el treballador també tingui la seva remuneració a temps. Una de les coses que més preocupa a un treballador independent, sobre tot els que treballen de manera remota, és que no rebin a temps els diners producte de la seva feina. És per això que cal tenir ben clar aquests aspectes per evitar inconvenients en un futur.

Al treballar amb un freelance s’ha de mantenir una relació cordial i, evidentment, un treball de qualitat. Sens dubte, aquests professionals poden donar resposta a les demandes i exigències de cada client.

Scroll to Top